LO im. M.Kopernika

Wigilia szkolna

JASEŁKA – 2019 r.
…Dla Niego Cały świat…
Montaż słowo – muzyczny przygotowali uczniowie pod kierunkiem Pani Doroty Krasińskiej.
Kolędy, które usłyszeliśmy, to:
„Mario czemu pobladłaś”, „Na Nowo”, „NOEL”, „Kolęda Maryi”, „Cicho, cicho Pastuszkowie”, „Dla Niego cały Świat”, „Cicha Noc”, „Przyszedłem”.
Wiersze: „Pomódlmy się w Noc Betlejemską”, „Nieustannie się rodzę”.
Jasełka rozpoczęło uroczyste wniesienie księgi Pisma Świętego, a ksiądz przeczytał fragment ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Jezusa.
List świąteczny z prezentacji przygotowanej przez p. Dorotę Krasińską odczytał ks. Maciej Sztych.
W tym dniu gościliśmy harcerki z 29 drużyny harcerskiej Pogodni, które przekazały Betlejemskie Światło Pokoju – symbol pojednania między narodami.
Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.
Życzenia złożył Pan dyrektor Waldemar Bartosik, przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Wyszomierska oraz przewodnicząca Koła Wychowanków LO p. Barbara Jaroszkiewicz.

Tekst M. K.

Zdjęcia Dorota Krasińska

Skip to content