LO im. M.Kopernika

Rekrutacja 2020

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021

Komunikaty:

Uczniowie klasy 1B proszeni są o powstrzymanie się od zakupu podręcznika do języka francuskiego.

Listy klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 zostały wywieszone na korytarzu szkolnym.
19 sierpnia 2020

W przypadku pytań można dzwonić na numer 29 74 537 53

Terminy postępowania rekrutacyjnego
Terminy postępowania rekrutacyjnego

Dokumenty do pobrania:

Terminy Rekrutacji.

Komunikat Dyrektora Liceum w sprawie zmian zasad rekrutacji.

Zarządzenia dyrektora nr 2 – Zasady rekrutacji do Liceum 2020

Załącznik nr 1 – podanie do LO 2020

Wykaz podręczników dla klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 po szkole podstawowej

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/21

Oferta edukacyjna
Skip to content