LO im. M.Kopernika

Dzień Szkoły Bez Przemocy 5 czerwca 2020

W ramach kampanii „Bezpieczna Szkoła” podejmujemy działania, aby nasza szkoła była przyjazna uczniom, aby czuli się w niej zawsze bezpiecznie. Ważne jest, abyśmy poruszali takie kwestie jak zjawisko agresji, przemocy psychicznej, fizycznej, cyberprzemocy itp.

Czerwony balon 🎈🎈🎈 to znak solidarności ze wszystkimi, którzy tego dnia obchodzą w swojej szkole dzień poświęcony walce z agresją.

Skip to content