Plan lekcji

plan lekcji grafika

Nowy Plan lekcji ważny od 1 lutego jest już dostępny. W wielu klasach zmiany są nieduże, dlatego nie będziemy importować nowego planu do Dziennika elektronicznego Vulcan. Prosimy wychowawców klas, aby w dzienniku elektronicznym weszli na plan lekcji swojej klasy, przeszli na następny tydzień i dokonali zmian zgodnie z nowym planem, który jest na stronie szkoły. Poprawiony plan prosimy przekopiować do np. końca kwietnia. Plan lekcji ważny od 1 lutego 2021

Czytaj dalej....

Oferty poradni on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

Oferty poradni on-line

Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas I–III szkół podstawowych Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas IV–VI szkół podstawowych Scenariusze zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ich rodziców Raport z ewaluacji programu Loguj się z głową Analiza badań z zakresu e-uzależnień Problematyczne używanie Internetu przez młodzież Funkcjonalności portalu poradni on-line Zawsze jest jakieś wyjście

Czytaj dalej....