Warunki ubezpieczenia młodzieży w roku szkolnym 2022/23

InterRisk

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.Ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/2023 – firma INTRERISK.Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 35 zł. Oferta ubezpieczenia NNW Ogólne warunki ubezpieczenia OWU Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS Opcja Hejt Stop

Czytaj dalej....

Listy podręczników na rok szkolny 2022/2023

podręczniki

Listy podręczników na rok szkolny 2022/2023 UWAGA!Podręcznik do języka francuskiego dla klas 1b, 1d, 1e, 1f, 1g: En action 1 podręcznik i ćwiczenia. Wyd. Hachette. Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek. Historia i teraźniejszość. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Część 1. Nr dopuszczenia 1155/1/2022 Lista podręczników dla klas pierwszych na podbudowie szkoły podstawowej Lista podręczników dla klas drugich na podbudowie szkoły podstawowej Lista podręczników dla klas trzecich…

Czytaj dalej....