2 września 2014 r.
Iza, Stefan, Julian
szczęśliwy numerek w wakacje nieczynny
Znak Jakości Szkoły 2014.
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2014".
więcej informacji na stronie www.licea.perspektywy.pl
więcej informacji na stronie szkoły.
AKTUALNOŚCI                                                                       login
Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/15

Pobierz wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

Nr:49, Autor: MW, Data: 2014.06.14 - 10:44:04

1 września 2014 - rozpoczęcie Roku Szkolnego. Stare zdjęcia pani Janiny Pogródko.
1974r. - zdjęcia od p. Skalik. 20 sierpnia 2014r. - budowa nowej hali sportowej.
18-24 czerwca 2014r. - wycieczka nauczycieli do Petersburga. 18 czerwca 2014r. - finał Turnieju Piłki Nożnej.
Kwiecień, maj 2014r. - grafiki 3d Mateusza Rytelewskiego. 25 czerwca 2014r. - podsumowanie roku sportowego.
21 maja 2014r. - wycieczka do Polskiego Radia. 17 maja 2014r. - zajęcia unijne.
WIĘCEJ W KRONICE SZKOŁY


DYREKTOR SZKOŁY
WALDEMAR BARTOSIK

Nasza szkoła otrzymała Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (2006) oraz Pracownie Komputerowe (2007 i 2008) przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl    www.europa.eu.int

Matura maj 2014
W maju 2014 roku do matur przystąpiło 227 absolwentów. 1 absolwent nie uzyskał minimum z 2 przedmiotów i nie zdał matury. Ponadto 13 osób będzie miało poprawkę w sierpniu.

Matura maj 2013
W maju 2013 roku do matur przystąpiło 226 absolwentów. 1 absolwent nie uzyskał minimum z 2 przedmiotów i nie zdał matury. Ponadto 4 osoby miały poprawki w sierpniu z jednego przedmiotu. 4 osoby zdały poprawki w sierpniu. Ostatecznie 1 osoba nie zdała matury.

Matura maj 2012
Do matur przystąpiło w tym roku 253 absolwentów. Jedna osoba nie zdała matury. Trzy osoby miały poprawki w sierpniu.
W sierpniu jedna osoba zaliczyła maturę, a dwie nie. Ostatecznie troje absolwentów nie uzyskało w tym roku świadectwa dojrzałości.

Matura maj 2011
Do matur przystąpiło w maju 2011r. 228 absolwentów. 3 osoby nie zaliczyły 1 przedmiotu. 2 osoby matematyki i jedna języka angielskiego. Osoby te napisały pozytywnie poprawki w sierpniu.

Kontakt
 Liceum Ogólnokształcące
 im. Mikołaja Kopernika
 ul. Kościuszki 36
 07-300 Ostrów Maz.
 tel. 29 74 537 53
Adresy e-mail
 dyrektor Waldemar Bartosik waldemar.bartosik@gmail.com
 wicedyrektor Małgorzata Wiercińska mwiercinska18@interia.pl
 sekretariat lo.sekretariat@op.pl
 opiekun strony k.studnicki@wp.pl
Zobacz statystyki strony