1 lutego 2015 r.
Brigida, Iga, Ignacy
szczęśliwy numerek:0
POWIATOWY KONKURS JĘZYKOWY
W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego. Celem Powiatowego Konkursu Językowego jest wyłonienie ucznia/uczennicy z najlepszą znajomością dwóch języków: język angielski + język niemiecki, język angielski + język francuski, język angielski + język rosyjski. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach.
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 16 stycznia 2015 r.
więcej informacji

SPOTKANIA Z RODZICAMI - WYWIADÓWKI
04.02.2015 r. (ŚRODA) wywiadówka po I semestrze dla klas drugich;
16:30 - spotkanie ogólne dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów na sali gimnastycznej;
17:00 - spotkanie z wychowawcami klas.
2a - s.5, 2b - s.6, 2c - s.7, 2d - s.3, 2e - s.2, 2f - s.10, 2g - s.9, 2h - s.8

05.02.2015 r. (CZWARTEK) wywiadówka po I semestrze dla klas pierwszych;
16:30 - spotkanie ogólne dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów na sali gimnastycznej; 17:00 - spotkanie z wychowawcami klas.
1a - s.31, 1b - s.6, 1c - s.8, 1d - s.29, 1e - s.2, 1f - s.10, 1g - s.9, 1h - s.26
więcej informacji
20-25 stycznia 2015r. - wycieczka do Warszawy, Torunia i Gdańska Konkurs Fotograficzny "Ptaki w polskim krajobrazie"
6 stycznia 2015r. - Koncert Kolęd 19 grudnia 2014r. - Wigilia w Koperniku
15 grudnia 2014r. - Szlachetna Paczka klasy IIE 19 grudnia 2014r. - Marzycielska Poczta
16 grudnia 2014r. - wycieczka klasy 1d i 1e 9, 11 grudnia 2014r. - piłka koszykowa w ramach XVI POM
13 grudnia 2014r. - szachy w ramach XVI POM 11 grudnia 2014r. - kręcenie czołówki klasy 3C
WIĘCEJ W KRONICE SZKOŁY
Matura maj 2014
W maju 2014 roku do matur przystąpiło 226 absolwentów. 1 absolwent nie uzyskał minimum z 2 przedmiotów i nie zdał matury. Ponadto 12 osób miało poprawkę w sierpniu. Ostatecznie 2 osoby nie zdały matury.

Matura maj 2013
W maju 2013 roku do matur przystąpiło 226 absolwentów. 1 absolwent nie uzyskał minimum z 2 przedmiotów i nie zdał matury. Ponadto 4 osoby miały poprawki w sierpniu z jednego przedmiotu. 4 osoby zdały poprawki w sierpniu. Ostatecznie 1 osoba nie zdała matury.

Matura maj 2012
Do matur przystąpiło w tym roku 253 absolwentów. Jedna osoba nie zdała matury. Trzy osoby miały poprawki w sierpniu.
W sierpniu jedna osoba zaliczyła maturę, a dwie nie. Ostatecznie troje absolwentów nie uzyskało w tym roku świadectwa dojrzałości.

Matura maj 2011
Do matur przystąpiło w maju 2011r. 228 absolwentów. 3 osoby nie zaliczyły 1 przedmiotu. 2 osoby matematyki i jedna języka angielskiego. Osoby te napisały pozytywnie poprawki w sierpniu.

Kontakt
 Liceum Ogólnokształcące
 im. Mikołaja Kopernika
 ul. Kościuszki 36
 07-300 Ostrów Maz.
 tel. 29 74 537 53
Adresy e-mail
 dyrektor Waldemar Bartosik waldemar.bartosik@gmail.com
 wicedyrektor Małgorzata Wiercińska mwiercinska18@interia.pl
 sekretariat lo.sekretariat@op.pl
 opiekun strony k.studnicki@wp.pl
Zobacz statystyki strony