W związku z pogrzebem ŚP. Teresy Vogelgesang wieloletniego nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej dniu 2 marca 2015 r. o godz. 13.45 (poniedziałek) zajęcia edukacyjne w tym dniu odbędą się zgodnie z harmonogramem:
1. 8:00 - 8:35, 2. 8:40 - 9:15, 3. 9:20 - 9:55, 4. 10:00 - 10:35, 5. 10:40 - 11:15, 6. 11:20 - 11:55, 7. 12:00 - 12:35, 8. 12:40 - 13:15
Dyrektor Waldemar Bartosik
1 marca 2015 r.
Antonina, Antoni, Albin
szczęśliwy numerek:0
POWIATOWY KONKURS JĘZYKOWY
Pierwszy etap (szkolny) Powiatowego Konkursu Językowego zostanie przeprowadzony 25 lutego 2015r. w świetlicy szkolnej na 4 i 5 godzinie lekcyjnej.
W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego. Celem Powiatowego Konkursu Językowego jest wyłonienie ucznia/uczennicy z najlepszą znajomością dwóch języków: język angielski + język niemiecki, język angielski + język francuski, język angielski + język rosyjski.
więcej informacji
12, 17 lutego 2015r. - turniej piłki siatkowej chłopców 12 lutego 2015r. - dyskoteka
13 lutego 2015r. - Walentynki 12 lutego 2015r. - Tłusty Czwartek
9 lutego 2015r. - Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 20-25 stycznia 2015r. - wycieczka do Warszawy, Torunia i Gdańska
Konkurs Fotograficzny "Ptaki w polskim krajobrazie" 6 stycznia 2015r. - Koncert Kolęd
19 grudnia 2014r. - Wigilia w Koperniku 19 grudnia 2014r. - szlachetna paczka
WIĘCEJ W KRONICE SZKOŁY
Matura maj 2014
W maju 2014 roku do matur przystąpiło 226 absolwentów. 1 absolwent nie uzyskał minimum z 2 przedmiotów i nie zdał matury. Ponadto 12 osób miało poprawkę w sierpniu. Ostatecznie 2 osoby nie zdały matury.

Matura maj 2013
W maju 2013 roku do matur przystąpiło 226 absolwentów. 1 absolwent nie uzyskał minimum z 2 przedmiotów i nie zdał matury. Ponadto 4 osoby miały poprawki w sierpniu z jednego przedmiotu. 4 osoby zdały poprawki w sierpniu. Ostatecznie 1 osoba nie zdała matury.

Matura maj 2012
Do matur przystąpiło w tym roku 253 absolwentów. Jedna osoba nie zdała matury. Trzy osoby miały poprawki w sierpniu.
W sierpniu jedna osoba zaliczyła maturę, a dwie nie. Ostatecznie troje absolwentów nie uzyskało w tym roku świadectwa dojrzałości.

Matura maj 2011
Do matur przystąpiło w maju 2011r. 228 absolwentów. 3 osoby nie zaliczyły 1 przedmiotu. 2 osoby matematyki i jedna języka angielskiego. Osoby te napisały pozytywnie poprawki w sierpniu.

Kontakt
 Liceum Ogólnokształcące
 im. Mikołaja Kopernika
 ul. Kościuszki 36
 07-300 Ostrów Maz.
 tel. 29 74 537 53
Adresy e-mail
 dyrektor Waldemar Bartosik waldemar.bartosik@gmail.com
 wicedyrektor Małgorzata Wiercińska mwiercinska18@interia.pl
 sekretariat lo.sekretariat@op.pl
 opiekun strony k.studnicki@wp.pl
Zobacz statystyki strony