ZMIANA TERMINÓW REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W związku z planowanym zakończeniem roku szkolnego 19 czerwca 2019 r. (środa) będą przyjmowane uzupełnienia do podań kandydatów:
– świadectwo ukończenia gimnazjum i wynik egzaminu gimnazjalnego – sala nr 8;
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wynik egzaminu ósmoklasisty – sala nr 9.

Komisja Rekrutacyjna pracuje:
19 czerwca 2019 r. (środa) w godzinach 11:00 – 16:30;
21 czerwca 2019 r. (piątek) w godzinach 9:00 – 12:30.