Zajęcia w ramach projektu „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności”

Fundacja STIWEK z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 18 lok. 8, 00-590 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć wyrównawczych w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie

Załączniki