Wywiadówka śródokresowa

Wywiadówka śródokresowa dla klas I i II odbędzie się dnia 16 maja 2018 r. o godz. 16.30.
Zapraszamy.
Dyrekcja szkoły.