Ważne dokumenty

Regulamin Rady Pedagogicznej 1.4.2020

Zarządzenie dyrektora nr 5/2020 w sprawie egzaminów

Statut Liceum Ogólnokształcącego 24.01.2020

Biuletyn Informacji Publicznej.

Kalendarz Liceum Ogólnokształcącego – 2019/2020.

Plan nadzoru pedagogicznego w Liceum Ogólnokształcącym – 2019/2020.

Szkolny program wychowawczy – 2016/2017.

Koncepcja pracy LO – 2014-2019.

Wykaz podręczników dla klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 po szkole podstawowej

Wykaz podręczników dla klas drugich na rok szkolny 2020/2021 po szkole podstawowej

Wykaz podręczników dla klas drugich na rok szkolny 2020/2021 po gimnazjum

Wykaz podręczników dla klas trzecich na rok szkolny 2020/2021

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2019/2020

Warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin szatni w Liceum.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego zaprasza do wynajmu hali sportowej

ZARZĄDZENIE Nr 7/2020 stawki wynajmu sali gimnastycznej.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 zasady wynajmu sali gimnastycznej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ostrów Maz. 24 czerwca 2015r.

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w LO im. M. Kopernika
Instrukcja bezpieczeństwa danych osobowych w LO im. M. Kopernika
Załączniki do ochrony danych 2abc,8,11,12ab
Załączniki do ochrony danych 3,4,5,6,10
Załączniki do ochrony danych 7

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 – ocena pracy nauczycieli
Regulamin oceny pracy nauczycieli

Zał 1a Arkusz pomocniczy do oceny – n. stażysta
Zał 1b Arkusz pomocniczy do oceny – n. kontraktowy
Zał 1c Arkusz pomocniczy do oceny – n. mianowany
Zał 1d Arkusz pomocniczy do oceny – n. dyplomowany

Zał 2a Arkusz pomocniczy do oceny – n. stażysta
Zał 2b Arkusz pomocniczy do oceny – n. kontraktowy
Zał 2c Arkusz pomocniczy do oceny – n. mianowany
Zał 2d Arkusz pomocniczy do oceny – n. dyplomowany

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 – zasady oceny pracy nauczycieli

Tryb oceny
Zał 1. Wniosek o dokonanie oceny pracy
Zał 2a. Informacja o wszczęciu oceny – KO
Zał 2b. Informacja o wszczęciu oceny – organ prowadzący
Zał 3. Zawiadomienie o wszczęciu oceny do Rady Rodziców
Zał 4. Informacja o przedstawieniu projektu oceny
Zał 5. Wzór Karty oceny