LO im. M.Kopernika

Warunki ubezpieczenia młodzieży w roku szkolnym 2020/2021

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.
Ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/2021 – firma INTRERISK.
Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 31 zł.

Ubezpieczenie EDU PLUS informacje.

Rodzaj świadczenia – ulotka.

Tabela norm.

Jak zgłosić szkodę.

Zgłoszenie roszczenia.

Inne firmy ubezpieczeniowe:

Bezpieczneubezpieczenia.pl

nnwszkolne.compensa.pl

ubezpieczenia.pl

Skip to content