Warsztaty dla uczniów poruszające tematykę AIDS/HIV

Kolejny już raz w naszej szkole zostały zorganizowane warsztaty dla uczniów klas I poruszające tematykę AIDS/HIV. Dzięki uprzejmości pani Anny Chorąży-Samsel udało się zorganizować prelekcje również w tym roku.
W czasie 2-godzinnych warsztatów wykorzystywane są różne metody, w tym wykład interaktywny, ćwiczenia indywidualne i grupowe, prezentacja, dyskusja, „burza mózgów”, obserwacja, testy wiedzy, ćwiczenia ewaluacyjne i rozdawnictwo materiałów informacyjnych.
W trakcie zajęć omawiana jest sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w Polsce i na Świecie oraz: co to jest HIV; co to jest AIDS; drogi zakażenia; przebieg zakażenia; ryzykowne zachowania; jak ustrzec się HIV; kiedy, dlaczego i gdzie wykonuje się testy; cele rozmów „przed” i „po” teście; HIV/AIDS a prawa człowieka; postawy wobec problemów epidemii HIV i pomoc zakażonym i chorym.
Serdecznie dziękujemy za możliwość udziału w programie „Porozmawiajmy o AIDS”.
Warsztaty zostały zorganizowane przez p. Justynę Sikorę i p. Magdalenę Konrad.
Tekst M.K.
Foto: J.Ż.