V Powiatowy Konkurs Dwujęzyczny

13 marca 2019 r., w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, odbył się II etap Powiatowego Konkursu Dwujęzycznego. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów z klas 8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum z powiatu ostrowskiego. Byli to uczniowie, którzy uzyskali najwyższy wynik w I etapie pisemnym.
Uczestnicy losowali po dwa tematy z języka angielskiego i drugiego wybranego przez siebie języka nowożytnego (język rosyjski lub niemiecki). Etap ustny przeprowadziła p. K. Duda, p. M. Horodok i p. M. Skrajna.
Wyniki V Powiatowego Konkursu Dwujęzycznego:
I miejsce – Adrianna Michalec, SP Szulborze
II miejsce – Wioleta Żochowska, SP Szulborze
III miejsce – Natalia Borowska-Beszta, GP nr 4 Ostrów Maz.
Wyróżnienie:
Sebastian Ostrowski, GP nr 2, Małkinia Górna
Wiktor Łagoszyn, GP nr 4 Ostrów Maz.
Wyżej wymienione osoby otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Każdy uczeń otrzymał upominek za uczestnictwo i wolę walki.
Bardzo dziękujemy uczniom i nauczycielom za udział w konkursie i już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji naszego konkursu.