Szkolenie – metoda Warnkego

W dniu 20 marca w naszej szkole odbyło się szkolenie zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ostrowi Mazowieckiej. Gościliśmy szkoleniowców z Wrocławia, którzy dostarczyli nam wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat metody Warnkego.

Metoda Warnkego jest pierwszą w Polsce metodą w całości opracowaną dla potrzeb osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, czyli z dysleksją. Wyróżnia ją to, że skupia się na przyczynach trudności, a nie na objawach zarówno w procesie diagnozy, jak i terapii. Ćwicząc poszczególne funkcje na poziomie bazowym, uzyskuje się poprawę na poziomie umiejętności czytania i pisania. Zostało to potwierdzone licznymi badaniami weryfikującymi skuteczność metody. 
W szkoleniu wzięły udział:
Pani Małgorzata Wiercinska 
Pani Justyna Sikora
Pani Magdalena Konrad 
Pani Maria Wesołkowska
Pani Anna Grodzinska

WIĘCEJ O METODZIE: ttps://www.biomed.org.pl/co-to-jest-metoda-warnkego.html

Tekst i foto: Magdalena Konrad