Spotkanie z p. Ireną Duchowską – 6.10.2017

06.10.2017 w Liceum obyło się spotkanie z p. Ireną Duchowską, poetką, pedagogiem, fizykiem, działaczką polską na Litwie.
Pani Irena pochodzi z Wileńszczyzny.  Od kilkudziesięciu lat działa w środowisku polonijnym. Założyła i została prezesem organizacji Związku Polaków Litwy na Laudzie (od 2000 r. – Stowarzyszenie Polaków Kiejdan). Redaguje i wydaje gazetkę „Głos z Laudy”. Jest organizatorką Festynów Kultury Polskiej „Znad Issy“. Założyła Szkółki Języka Polskiego w rejonie kiejdańskim, a kilka lat później została kierownikiem polskiego zespołu pieśni „Issa”, dla którego pisze piosenki. W 2003 r. znalazła się na liście dziesiątki najpopularniejszych Polaków na Litwie.  Od 2005 r. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (APAJTE) z siedzibą w Paryżu. Od 2010 r. jest prezesem Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Laudzie.
Twórczość poetycka jest jej pasją od wczesnej młodości. Przez długi czas pisała „do szuflady”. Namówiona przez rodzinę i przyjaciół zdecydowała się na publikację swoich wierszy. Ukazały się one w antologiach i almanachach poetyckich, m.in. w zbiorach Nie damy pogrześć mowy, Poezja dzisiaj. Panorama Kresowa.
Dotychczas wydała tomiki wierszy: Znad Issy, Głos z Laudy, Mój Testament, Miraże, Sentymenty oraz We mgle.
Inicjatorką wizyty p. Ireny Duchowskiej była pani Urszula Wołosiewicz, wicestarosta Powiatu Ostrowskiego.

Maria Wesołkowska