SIEMIANÓWKA VIII – Przyroda i kultura wschodniego pogranicza Polski – 27.09.2019

Dnia 27 września grupa dziewięciu uczniów z klas 1D, 1G i 1I naszego Liceum pod opieką p. Pawła Cieśluka uczestniczyła w wycieczce „SIEMIANÓWKA VIII – Przyroda i kultura wschodniego pogranicza Polski”. Organizatorem tego wyjazdu było Ostrowskie Stowarzyszenie LUDZIE Z PASJĄ, a wśród uczestników, oprócz naszej młodzieży, znaleźli się również uczniowie szkół podstawowych z Ostrowi Mazowieckiej (w sumie 50 osób wraz z opiekunami). Tym razem wyjazd rozpoczął się wizytą w sokolarni znajdującej się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Panowie sokolnicy zaprezentowali swoje największe ptasie skarby: płomykówkę, puchacza europejskiego, puchacza bengalskiego, sokoła wędrownego, kruka oraz raroga. Wszystkie ptaki można było obejrzeć dosłownie na wyciągnięcie ręki, a ten ostatni wystąpił również w roli głównej na pokazie polowania. Sokolnicy swoje pokazy opatrzyli bogatym komentarzem dotyczącym biologii i występowania w naturze prezentowanych gatunków ptaków.

Kolejnym i zarazem ostatnim punktem programu wycieczki była wizyta w Polowym Obozie Ornitologicznym Akcja Siemianówka, rozbitym tuż pod białoruską granicą, przy południowo-wschodnich krańcach Zbiornika Siemianówka. W tym roku obóz (już po raz osiemnasty) rozpoczął swoją działalność 27 lipca. Do dnia naszego przyjazdu naukowcy-wolontariusze, schwytali i zaobrączkowali 4300 ptaków, reprezentujących 85 gatunków.  Pełniąca podczas naszej wizyty funkcję kierownika obozu p. Marta Drobińska, przekazała młodzieży podstawowe informacje o migracjach ptaków, gatunkach migrujących, technikach chwytania ptaków i celach ich obrączkowania. Uczniowie obejrzeli różne rodzaje obrączek przeznaczonych dla dużych i małych osobników. Zostali też poinstruowani, że w razie znalezienia zaobrączkowanego ptaka należy przekazać numer obrączki oraz dane na temat daty, miejsca znalezienia i stanu ptaka do Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN z Gdańska, która pełni funkcję krajowej centrali obrączkowania ptaków.

Wielkim walorem wizyty w obozie była możliwość podpatrzenia pracy jego załogantów, polegającej m.in. na wyjmowaniu ptaków z sieci, a następnie na ich obrączkowaniu, połączonym z wykonywanymi przy tej okazji różnymi pomiarami (np. wieku, wagi, długości skrzydła, ogona etc.). W tym roku podczas naszego pobytu w obozie schwytano 20 osobników ptaków, reprezentowanych przez następujące gatunki: modraszkę, sosnówkę, raniuszka, rudzika, pierwiosnka, pokrzywnicę oraz śpiewaka. Uczniowie byli bardzo zachwyceni widokiem z bliska tych niewielkich stworzeń, a niektórzy szczęśliwcy mieli okazję wypuścić je na wolność z własnej ręki. Po zaspokojeniu wiedzy ornitologicznej przyszedł czas na zaspokojenie głodu, a w warunkach obozowych najlepiej smakują pieczone na ognisku kiełbaski. Plan wycieczki został zrealizowany w stu procentach, a wyjazd bardzo podobał się młodzieży.

Więcej zdjęć z wyjazdu znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/stowarzyszenie.lzp/

Uczestnicy wyjazdu z naszego LO:

Klasa 1D: Joanna Sadowska, Klaudia Skonieczna, Alicja Tymińska.

Klasa 1G: Mikołaj Rowicki.

Klasa 1I: Joanna Gołąbek, Natalia Sadlik, Maja Samsel, Amelia Strzeszewska, Adrianna Zecer.

Tekst: Paweł Cieśluk.

Foto: Paweł Cieśluk i Hanna Chromińska.