Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 2 września rozpoczęliśmy uroczyście kolejny rok szkolny. Uroczystość poprowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Aleksandra i Jakub. Swoją obecnością zaszczycili nas pan Witold Zadroga – przewodniczący Rady Rodziców, pan Krzysztof Hoffmann – przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej oraz mieszkańcy Domu Opieki Społecznej w Komorowie „Dom z Sercem” pani Maria oraz pan Stanisław.
Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji „Przerwany marsz…”, polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Zaplanowana na pierwszy dzień szkoły akcja była okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolnego. Akcja „Przerwany marsz…” to próba stosownego podziękowania i oddania szacunku całemu pokoleniu Polskich Dzieci Wojny za ich życie, za to co zrobili dla Polski. Dziękujemy serdecznie gościom, którzy w tym dniu, w ramach akcji byli z nami. Szczególnie miło nam było gościć panią Marię – absolwentkę naszej szkoły.
Rozpoczęcie roku szkolnego, to także czas na uroczyste ślubowanie wprowadzające uczniów klas pierwszych do grona społeczności naszej szkoły.
Reprezentanci poszczególnych klas ślubowali na sztandar szkoły, a byli to:
Klasa 1a – Szymon Kordek
Klasa 1b – Oliwia Maliszewska
Klasa 1c – Wiktoria Kaczmarek
Klasa 1d – Alicja Tymińska
Klasa 1e – Oliwia Przywoźna
Klasa 1f – Krystian Kowalczyk
Klasa 1g – Mikołaj Rowicki
Klasa 1h – Anna Gutowska
Klasa 1i – Maja Szczechura
Klasa 1j – Weronika Maciuszko
Klasa 1k – Marta Brzostek
Klasa 1l – Alicja Świderska

Tekst ślubowania odczytała Julia Andruszkiewicz z kl I E.
W tym dniu uczciliśmy również 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej przygotowując montaż słowno – muzyczny pod kierunkiem nauczycieli historii.
„Wrzesień to miesiąc cudownego babiego lata, dojrzewających kasztanów i spotkań z przyjaciółmi ze szkolnej ławy po wakacyjnej rozłące.
Ale w historii Polski, był również inny wrzesień… Wrzesień 1939 roku….” rozpoczęli prowadzący Julia i Bartosz.
Podczas uroczystości uczciliśmy minutą ciszy wszystkich pedagogów i wychowanków naszego liceum oraz wszystkich mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i powiatu ostrowskiego, którzy ponieśli najwyższą cenę za wolność naszej Ojczyzny. Symboliczną wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową złożyli Karolina Paszko i Kamil Jemielita.

Nagrodę im. Piotra Relugi ufundowaną przez panią Janinę Smejkalovą, otrzymały dwie uczennice: Aleksandra Wójcik i Natalia Dąbrowska z klasy II F, które w swoim przemówieniu nie tylko podziękowały fundatorce, ale również zachęcały młodszych kolegów do rzetelnej nauki i intensywnej pracy przez cały rok szkolny.
W swoim przemówieniu pan dyrektor Waldemar Bartosik powitał 12 klas pierwszych, uczniów klas II i III, wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, gości zaproszonych życząc owocnej pracy, sukcesów i wielu osiągnięć. Podczas uroczystości pan dyrektor oficjalnie powitał panią Monikę Kuziak, która będzie pełniła funkcję drugiego wicedyrektora. Serdeczne gratulacje.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrała przewodnicząca Wiktoria Pękowska.
Uroczystość przygotowali: dyrekcja szkoły oraz nauczyciele: Magdalena Konrad, Magdalena Barzyczak, Monika Kuziak, Sylwia Gałązka, Marcin Kulesza.
Dekorację przygotowała Monika Horodok.
Dziękujemy za udział oraz uświetnienie uroczystości swoim występem absolwentkom naszej szkoły: Karolinie Czarkowskiej i Annie Zadrodze.

Tekst: Magdalena Konrad
Zdjęcia: Jakub Żach, Weronika Wagner