Rekrutacja 2019

Komunikaty Komisji Rekrutacyjnej

25 lipca 2019
Uczniowie posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub opinie o dostosowaniach proszeni są o złożenie w/w dokumentów w sekretariacie szkoły do 15 sierpnia 2019 r.

Listy przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 są wywieszone na korytarzu szkoły obok sekretariatu.

17 lipca 2019
Kandydaci zakwalifikowani mogą podpisywać w szkole oświadczenia o wyborze szkoły do dnia 24 lipca (środa) do godz. 10.00. 25 lipca 2019 r. o godz. 12.00 zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc w klasach.

16 lipca 2019
16 lipca 2019 r. o godzinie 12.00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

28 czerwca 2019
Kandydaci do Liceum mogą sprawdzić swój status w rekrutacji w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00.

12 czerwca 2019
ZMIANA TERMINÓW REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W związku z planowanym zakończeniem roku szkolnego 19 czerwca 2019 r. (środa) będą przyjmowane uzupełnienia do podań kandydatów:
– świadectwo ukończenia gimnazjum i wynik egzaminu gimnazjalnego – sala nr 8;
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wynik egzaminu ósmoklasisty – sala nr 9.

Komisja Rekrutacyjna pracuje:
19 czerwca 2019 r. (środa) w godzinach 11:00 – 16:30;
21 czerwca 2019 r. (piątek) w godzinach 9:00 – 12:30.

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenia dyrektora nr 3 – Zasady rekrutacji do Liceum 2019

Załącznik nr 1 – podanie do LO po gimnazjum 2019

Załącznik nr 2 – podanie do LO po szk. podstawowej 2019

Plany nauczania po gimnazjum 2019

Plany nauczania po szkole podstawowej 2019

Wykaz podręczników na rok 2019/20 po gimnazjum

Wykaz podręczników na rok 2019/20 po szkole podstawowej

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/20