Rekrutacja 2018

Komunikaty Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

5.Posiadamy jeszcze wolne miejsca. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem w dniach od 13 do 16 lipca 2018r. – rekrutacja uzupełniająca.

4.W czwartek 12 lipca zostanie wywieszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych.

3.W piątek 6 lipca została wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych. Kandydaci zakwalifikowani proszeni są o uzupełnienie dokumentów (oryginały świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego, 2 zdjęcia, oświadczenie o wyborze szkoły).

2.Kandydaci, którzy nie złożyli pełnej dokumentacji, proszeni są o jej dostarczenie do sekretariatu do dnia 5 lipca do godziny 12.00.

1.Przyjmowanie dokumentów/informacje w godzinach:

22.06 – Piątek – 12.00 – 17.00
23.06 – Sobota – 9.00 – 12.00
25.06 – Poniedziałek – 8.00 – 15.00
26.06 – Wtorek – 8.00 – 15.00
27.06 – Środa – 8.00 – 16.00
w pozostałe dni w godzinach pracy szkoły.

Rodzaje oddziałów od września 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie dyrektora nr 2/2018 – Zasady rekrutacji 2018

Podanie LO 2018 (doc)

Podanie LO 2018 (pdf)

Wykaz podręczników dla klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

 
Przedmioty punktowane w rekrutacji