Ranking Liceów Perspektywy 2019

Nasza szkoła w rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019 zajęła 419 miejsce w Polsce oraz 89 w województwie mazowieckim.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy szkoła ma prawo do używania w 2019 roku tytułu honorowego „Srebrnej” Szkoły 2019 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości: