Przedstawienie teatralne w języku angielskim

Dnia 26 listopada (wtorek) dla uczniów klas pierwszych organizowane jest przedstawienie teatralne w języku angielskim. Koszt udziału wynosi 15 zł/ os. Skarbnicy klasowi proszeni są o zebranie pieniędzy i przekazanie ich do sekretariatu szkoły do dnia 19 listopada. Informacje u nauczycieli języka angielskiego.