Projekt badawczo-edukacyjny pn. Granie na ekranie

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie badawczo-edukacyjnym pn. Granie na ekranie, realizowanym przez Fundację Dbam o mój z@sięg. Celem przeprowadzenia badania jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z wynikami poprzedniego badania przeprowadzonego przez Fundację Dbam o mój z@sieg pn. Młodzi Cyfrowi, obrazującego stosunek polskiej młodzieży do internetu, smartfonów i nowych technologii. Raport do pobrania znajdą Państwo pod linkiem: https://dbamomojzasieg.com/mlodzi-cyfrowi/

Załączniki:

Pismo do szkół – udział w badaniu Granie na ekranie.zip

Zaproszenie do współpracy Granie na ekranie.pdf

Z poważaniem

Alina Teresa Sarnecka

Dyrektor

Departament Podręczników, Programów i Innowacji