Powiatowy Konkurs Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim

Organizatorem Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim są: Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej przy współpracy Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego wśród uczniów szkół z terenu powiatu ostrowskiego.

Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zagadnienia dotyczące życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego:
1) dla uczniów szkół podstawowych – w latach 1918 – 1935,
2) dla uczniów szkół ponadpodstawowych – w latach 1867-1935.

Konkurs przeprowadzany jest w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kościuszki 36 w dniu 5 grudnia 2019 r. o godzinie 9.00.

Regulamin Konkursu, formularz zgłoszenia

Prezentacja o J.Piłsudskim