Powiatowy Konkurs Językowy – 21.03.2018

IV EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO

(21 marca 2018 r.)

Dnia 21 marca 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się IV edycja Powiatowego Konkursu Językowego pod patronatem Starostwa Ostrowskiego. Organizatorami Konkursu byli nauczyciele języków obcych Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych, mogących wykazać się znajomością dwóch języków obcych – języka angielskiego oraz języka niemieckiego. Jego założeniem podstawowym było rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językowych poprzez docenienie pracy włożonej przez nich w proces ciągłego doskonalenia umiejętności lingwistycznych.

Etap powiatowy poprzedzony został eliminacjami w szkołach gimnazjalnych, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Konkursie. Uczniowie rozwiązywali pisemne testy sprawdzające znajomość środków leksykalno-gramatycznych w dwóch językach obcych. Każda szkoła mogła wytypować do dalszego etapu po dwie osoby, które uzyskały najwyższy wynik z obu testów łącznie. W tegorocznej edycji etapu powiatowego uczestniczyło 16 uczniów z 8 szkół gimnazjalnych.

Etap powiatowy miał na celu wyłonienie i nagrodzenie uczniów wykazujących się najlepszą znajomością języka angielskiego i języka niemieckiego w zakresie budowania wypowiedzi ustnej zgodnie z tematami zamieszczonymi w przygotowanych zestawach. Wypowiedzi uczniów oceniane były ze względu na ich wartość merytoryczną, poprawność i bogactwo stosowanych konstrukcji lesykalno-gramatycznych oraz płynność.

W komisjach konkursowych zasiadały:
Komisja Nr 1: Karina Duda (j. ang.) oraz Monika Horodok (j. niem.).
Komisja Nr 2: Anna Gutowska (j. ang.) oraz Małgorzata Kośnik (j. niem.).

Nad sprawnym przebiegiem Konkursu czuwały Sylwia Leoniak i Izabela Żyłowska.

Uroczystego otwarcia Konkursu dokonał pan Waldemar Bartosik – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Maz. Przybyli uczestnicy i ich opiekunowie mieli możliwość zwiedzić budynek szkoły oraz zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną liceum.

Laureatami Konkursu zostali:
I miejsce – Aleksandra Nurkiewicz (SP Nr 1)
II miejsce – Konrad Filipowicz (SP Komorowo)
III miejsce – Martyna Bogdańska (SP Szulborze)

Komisja przyznała 4 wyróżnienia, które otrzymali:

Anastazja Kubicka (SP Nr 3)
Julia Płotczyk (SP Nr 1)
Andżelika Mórawska (Gim. Jasienica)
Mateusz Sadłowski (Gim. Jasienica)

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Nagrody ufundował i wręczył Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński.

I miejsce – urządzenie Brother DCP-J100
II miejsce – Adata Dashdrive HV620 1TB 2.5′ USB3.0
III miejsce – słuchawki przewodowe SteelSeries Siberia V2 z mikrofonem