LO im. M.Kopernika

Plan lekcji

Nowy Plan lekcji ważny od 14 grudnia jest już dostępny. W wielu klasach zmiany są nieduże, dlatego nie będziemy importować nowego planu do Dziennika elektronicznego Vulcan. Prosimy wychowawców klas, aby w dzienniku elektronicznym weszli na plan lekcji swojej klasy, przeszli na następny tydzień i dokonali zmian zgodnie z nowym planem, który jest na stronie szkoły. Poprawiony plan prosimy przekopiować do np. końca lutego.

Plan lekcji ważny od 14 grudnia 2020

Skip to content