Narodowe Czytanie – 7.09.2019

7 września w ogrodzie Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się ósma edycja Narodowego Czytania. Akcja miała na celu „popularyzowanie fundamentalnych w polskiej kulturze dzieł, a także wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości i promowanie kultury żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach”.
Wśród zaproszonych do wspólnego czytania znalazło się też nasze liceum. Reprezentanci, a właściwie reprezentantki (Julia i Kinga), naszego Koperniczka, wspólnie z rówieśniczkami z innych szkół ponadgimnazjalnych odczytały „Orkę” W. S. Reymonta.
Każdy z uczestników w podziękowaniu za udział od organizatora otrzymał „Katarynkę” B. Prusa z okolicznościową pieczęcią oraz brawa od zebranej publiczności.