„Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” debata w Lubiejewie – 15.02.2018

W dniu 15 lutego wzięliśmy udział w debacie „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” w Lubiejewie – organizowanej przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty oraz Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu.
W spotkaniu wzięli udział pan dyrektor Waldemar Bartosik, p. Magdalena Konrad i p. Justyna Sikora oraz 19 uczniów naszego liceum.
Mieliśmy przyjemność wystawić spektakl p.t. „Życie to droga – wybierz odpowiednią ścieżkę” przygotowany pod kierunkiem p. Magdaleny Konrad
W spektaklu, który został nagrodzony gromkimi brawami wystąpili:
Uzależniona: Karolina Paszko,
Mama: Aleksandra Jakubik,
Tata: Kacper Zadroga,
Koleżanki: Wiktoria Wyszyńska, Patrycja Ościłowska, Ada Leszczyńska i Kinga Zyśk,
Nauczycielka: Ewa Suchcicka,
Chłopak; Jakub Żach,
Lekarz: Bartosz Jary,
Pokusy: Kajetan Łepecki, Tomasz Lipski, Mateusz Grabowski, Paulina Wileńska.

Charakteryzacja: Aleksandra Zyśk,
Nagranie: Przemysław Romanik,
Obsługa techniczna: Dawid Badurek.

Nasz występ wzbudził duże zainteresowanie i dostarczył wielu emocji, a sam pan podinspektor Witold Krawczyk zaprosił nas do współpracy <3.

Gości przywitała Pani Bogumiła Jarka – wizytator Kuratorium Oświaty – delegatura w Ostrołęce. Głos zabrali goście zaproszeni m.in. Wicekurator Oświaty w Warszawie pani Dorota Skrzypek, naczelnik Wydziału Prewencji KWP pan Witold Krawczyk.
Debatę poprowadzili pani Elżbieta Pęksa – asystent ds. promocji zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, st. sierż. Łukasz Kuliś – z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, oraz pani Iwona Stachowiak – psycholog kliniczny Poradni Psychologczno – Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej.

Dziękujemy dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie, panu Romanowi Malickiemu za zaproszenie i możliwość wystąpienia.

„Głównym celem akcji jest dostarczenie praktycznej, aktualnej i specjalistycznej wiedzy, która ułatwi szkołom wdrażanie adekwatnych do potrzeb programów wychowawczo-profilaktycznych. Projekt będzie prowadzony w okresie od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r. Działania informacyjno-edukacyjne dla środowiska szkolnego realizowane są m.in. przez: organizację konferencji regionalnych, międzyszkolnych debat powiatowych, spotkań z radami pedagogicznymi i rodzicami, a także podejmowanie interaktywnych działań profilaktycznych (np. konkursy, spotkania filmowe, zawody sportowe itp.).

Inicjatywa skierowana jest do grona pedagogicznego, rodziców oraz młodzieży: klas VII szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

W ramach kampanii w szkołach zostaną przeprowadzone badania w obszarze zagrożeń środkami odurzającymi. Opracowane wyniki będą wykorzystane przy planowaniu kolejnych działań profilaktycznych.”
Źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/narkotyki-dopalacze-nie-tedy-droga-wspolna-akcja-mazowieckiego-kuratora-oswiaty-i-policji.html

Tekst i foto Magdalena Konrad