Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej – 03.10.2019

3 października 2019 r. przedstawiciele klas: I b, I f, I k, II g, II h, III g, III pod opieką p. Magdaleny Biegaj, p. Anny Leszczyńskiej i p. Marii Wesołkowskiej odwiedzili Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej.
Placówka mieści się w zabytkowym budynku przy ulicy Lubiejewskiej, wybudowanym przez Niemców w latach 1940-1941, z przeznaczeniem na magazyn zabezpieczający potrzeby wojska toczącego walki na froncie wschodnim.
Muzeum powstało z inicjatywy p. Zbigniewa Banaszka i jest instytucją prywatną.
Pobyt w Muzeum rozpoczęliśmy od obejrzenia wystawy umieszczonej na zewnątrz budynku, przedstawiającej rotmistrza Witolda Pileckiego i jego bliskich. Materiał wizualny wzbogacił komentarz kustosza, pana Dariusza Wardaszki, prywatnie spokrewnionego z p. Marią Ostrowską Pilecką, żoną Witolda.
Eksponaty zgromadzone w muzeum przedstawiają historię Polski, ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu i Kresów Wschodnich. Niektórzy z nas dopiero teraz, dowiedzieli się o pochodzeniu i znaczeniu terminu „Kresy Wschodnie”.
Chlubą Ostrowi, zwłaszcza w okresie międzywojennym, była Szkoła Podchorążych Piechoty, założona w 1917 r. Ciekawostką jest fakt , że to spośród słuchaczy tej szkoły rekrutowała się pierwsza kompania wartownicza Belwederu, gdy 29 listopada 1918 r. wprowadził się tam Józef Piłsudski.
Kolejnym punktem harmonogramu wycieczki było zapoznanie się z dziejami obrony Grodna i historii Orląt Grodzieńskich, w tym projekcja dwóch filmów o tej tematyce.
Spotkanie zakończył p. Z. Banaszek, który opowiedział o początkach swojej działalności muzealniczej oraz zaprosił wszystkich uczestników na obiad do sali rycerskiej.
Możliwość uczestniczenia w żywej lekcji historii był dla nas ważnym doświadczeniem.

oprac. Sylwia Wiśniewska i Maria Wesołkowska