Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – 21.02.2018

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony w 1999 roku przez UNESCO, aby podkreślić wartość różnorodności językowej i kulturowej świata, zwrócić uwagę na języki zagrożone i ginące, a także, aby promować wielojęzyczność. Data ta upamiętnia tragiczne wydarzenia w Bangladeszu sprzed sześćdziesięciu sześciu lat – śmierć pięciu studentów podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.
Uczniowie Kopernika wzięli udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Pani Maria Wesołkowska przygotowała w bibliotece szkolnej wystawę wydawnictw poprawnościowych oraz książek o tematyce językoznawczej.
Uczniowie klasy 1d: Aleksandra Dmochowska, Arkadiusz Gzula, Olga Kłusek, Julia Kraszewska, Kinga Ojdana, Jakub Stawiarz, Maciej Szymanik i Aleksandra Śladewska – podjęli w formie recytacji połączonych z wykładem, komentarzem i prezentacją refleksję nad wielowymiarowością systemu językowego. Opiekę merytoryczną sprawowała nad nimi pani Izabela Hryń.
Pani Anna Rawa-Sadowska zatroszczyła się o żartobliwie inspirujący sposób uświadamiania uczniom najbardziej podstępnych błędów językowych – w Koperniku pojawiły się „tabliczki ostrzegawcze” jako materiał poglądowy i edukacyjny.
Przeprowadzony został szkolny etap konkursu recytatorskiego „Twórczość sławnych Polaków”.
W komisji konkursowej zasiadały: Dorota Olender, Anna Rawa–Sadowska, Maria Wesołkowska.
Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowali się: Ilona Dębkowska – 2e, Igor Kowalczyk – 2b, Julia Majkowska – 2d, Aleksandra Radomska – 3e, Aleksandra Śladewska – 1d, Aleksandra Zyśk – 2g.
Człowiek istnieje w znacznej mierze poprzez język. […] Przyglądając się językowi człowieka, poznajemy jego świat.
Jerzy Bralczyk