Magdalena Konrad wyróżniona w konkursie MEN „Nauczyciel – Wolontariusz Roku” – nowe zdjęcia

W poniedziałek, 9 października 2017 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska nagrodziła 12 nauczycieli, którzy otrzymali tytuł „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”.

Zadaniem głównym konkursu było przygotowanie maksymalnie 90-sekundowego filmu dowolną techniką, w którym zaprezentowany został kandydat na „Nauczyciela-Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej do udziału w konkursie zaprosiło nauczycieli, którzy niosą pomoc innym, angażują się na rzecz osób lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.

Podczas finału Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska nagrodziła 12 przedstawicieli kadry pedagogicznej, którzy swoim zaangażowaniem, bezinteresownością oraz wielkim sercem codziennie pokazują swoim uczniom czym jest niesienie pomocy innym.

Wyróżnienie otrzymała p. Magdalena Konrad, pedagog, wychowawca świetlicy i opiekun szkolnego koła wolontariatu w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej

Pani Magdalena jest nauczycielem, który zawsze ma czas dla swoich uczniów. Często bywa w kilku miejscach jednocześnie, nawet jeśli wydaje się to niemożliwe. Nigdy nie odmawia pomocy. Jak mówią sami uczniowie, ich nauczycielka często powtarza „Nie wiesz co robić? Czyń dobro”. W opinii uczniów zasługuje na specjalnie wyróżnienie za swoją dobrowolną, bezinteresowną działalność.

Relacja z uroczystości:

Żródło: www.flickr.com/photos/99338154@N02/albums/72157687745878454/with/37635394111/

Wyróżnienie dla p. Magdaleny Konrad rozpoczyna się w 57 minucie uroczystości