Konkurs plastyczny pt. „Laurka dla Marszałka”

W dniu 4 grudnia podczas Powiatowych Obchodów 151 rocznicy urodzin Marszałka Piłsudskiego rozstrzygnięty został konkurs plastyczny.
Konkurs pt. „Laurka dla Marszałka” został zorganizowany dla uczniów naszej szkoły. Wpłynęło 16 prac. Prace plastyczne zostały wyeksponowane na wystawie, goście zaproszeni mieli możliwość zagłosowania na najlepsza ich zdaniem pracę.
Bezkonkurencyjna okazała się praca nr 6 <3
I miejsce zajęła Paulina z kl I F
II miejsce zajęła Ewa z kl. III H
III miejsce zajęła Karolina z kl. II
Uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie, a laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone przez organizatora konkursu – opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. Magdalenę Konrad.
Gratulacje uczniowie otrzymali od Dyrektora Szkoły pana Waldemara Bartosika oraz Starosty Ostrowskiego pana Zbigniewa Chrupka.
Dziękujemy za udział w konkursie , życząc sukcesów i możliwości rozwijania talentu plastycznego <3
Wystawę przygotowały: p. Magdalena Konrad, p. Ewa Małyszko i p. Monika Horodok.

Tekst: Magdalena Konrad
Foto: Jakub Żach