LO im. M.Kopernika

Konkurs dla uczniów

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH pt. „100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Celem Konkursu jest pogłębienie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat historii oraz tradycji oręża polskiego i wyłonienie najlepszych prac na temat „Bitwa Warszawska 1920 r. Człowiek, zdarzenie, miejsce”, w nw. kategoriach:

  1. Plastyczna (kartka pocztowa lub lapbook) — przeznaczona dla uczniów 1-4 klasy szkół podstawowych;
  2. Graficzno-literacka (plakat lub wiersz) — przeznaczona dla uczniów 5-8 klasy szkół podstawowych;
  3. Dydaktyczna (komiks lub prezentacja multimedialna) przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin konkursu

Created with GIMP
Skip to content