Konkurs „Почему я люблю русский язык?” – 21.04.2018

W dniu 21 kwietnia 2018 roku w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie został rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Na Prezentację Multimedialną „Почему я люблю русский язык?”. W tegorocznej edycji konkursu brało udział bardzo wielu uczestników ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Jury w składzie: Ludmiła Szypielewicz, Irina Prokopowa, Ewa Jagiełło, Małgorzata Sawicka i Ivan Kovaliov oceniało prace biorąc pod uwagę następujące kryteria: ciekawe i oryginalne ujęcie tematu, poprawność językową, walory edukacyjne i popularyzacyjne, estetykę i efekty wizualne. Jury podkreśliło, iż wszystkie prace były interesujące, kreatywne, napisane dobrym językiem i trudno było wybrać zwycięzców.

Uczennica klasy IIf Marta Bednarczyk zdobyła drugie miejsce. 26 maja odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom. Na wstępie zostaliśmy przywitani przez Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego Ludmiłę Szypielewicz, a następnie wręczone zostały nagrody i wyróżnienia. Mieliśmy także przyjemność obejrzenia prac laureatów konkursu. Wydarzenie to odbyło się w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.

Nagrodą dla naszej uczennicy jest kilkudniowy wyjazd do Moskwy, podczas którego będzie mieć możliwość zwiedzania stolicy Rosji, a także brania udziału w konferencjach i w wielu warsztatach z języka rosyjskiego.
Małgorzata Skrajna