LO im. M.Kopernika

Komunikat PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej informuje o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON do kontynuowania nauki przez osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
W przypadku pytań prosimy o telefon.
Z poważaniem
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Widnichowska 20
07-300 Ostrów Mazowiecka
Tel: 29 645 53 98
pcpr@powiatostrowmaz.pl
www.pcprostrowmaz.pl

Skip to content