Janina Pogródko – nauczycielka liceum


W Ostrowi Mazowieckiej w dniu 25 maja 2007r. zmarła w wieku 84 lat długoletnia nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.

Janina Podródko urodziła się 7 marca 1923r. w Korsuniu na Wołyniu. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Nowosielsku rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Orłówku w charakterze nauczycielki. Po agresji hitlerowskiej dziewiętnastoletnia Janina została wywieziona do obozu na Majdanku, a następnie na przymusowe roboty do Niemiec. Tam poznała swojego męża pochodzącego z Ostrowi, z którym po zakończeniu wojny w 1945r. wróciła do Polski.

Od roku 1948 do czasu przejścia na emeryturę pracowała początkowo w Szkole Podstawowej Nr 3, a po ukończeniu studiów nauczycielskich w Liceum Ogólnokształcącym.

Za swoją pracę otrzymała wiele nagród, w tym dwie Ministra Oświaty i Wychowania. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, medalem 40-lecia Polski Ludowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, pamiątkowym medalem 65-lecia i 70-lecia szkoły. Po przejściu na emeryturę w 1988r. nadal pracowała w niepełnym wymiarze godzin.

Pani Janina była oddana bez reszty szkole i młodzieży, zawsze życzliwa ludziom, powszechnie lubiana, ceniona i szanowana przez wychowanków i współpracowników. Pozostawiła trwały ślad w myślach i ideach tych, którzy mieli szczęście przebywać z Nią, a w swoim życiu „szukała soli tej ziemi, co z trudu się brała”.

Opr. Wł. Kazimierski