IV Ogólnopolska Konferencja Młodzieżowych Rad

W dniu 17 kwietnia 2019 roku mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w IV Ogólnopolskiej Konferencji Młodzieżowych Rad “Młodzi 4.0. Przyszłość” – Młodzi dla Rzeczypospolitej, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Młodzieżowej Rady Powiatu Ostrowskiego Julia Kraszewska, Kamil Szydlik oraz Dawid Tyszka, wraz z koordynatorami, panią Ilona Plewnicką i panią Magdaleną Konrad. Współorganizatorami wydarzenia byli Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej. W Konferencji uczestniczyło ponad 300 przedstawicieli Młodzieżowych Rad. Poruszane były ważne tematy, wiele inicjatyw i podsumowanie dotychczasowych działań.
Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że w Polsce obecnie funkcjonuje 514 Młodzieżowych Rad, dlatego też możliwość udziału w tak ważnym wydarzeniu była dla nas ogromnym wyróżnieniem. W dotychczasowej działalności zrealizowaliśmy mnóstwo projektów. Obecna rada koordynowana przez p. Ilonę Plewnicką i Magdalenę Konrad liczy 19 członków, a stanowią ją uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez Julię Kraszewską z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.

https://drive.google.com/file/d/1mCiHG-Pa2RbpfN-TRJWLo2kK1yAbcfiQ/view?fbclid=IwAR1rvikkkFTtGXPlcvjqX0vyZ_l_OgczOX6v04HjLfjZyZ2-irmpzE1Sy00