II Ogólnopolski Festiwal Pieśni Legionowej

Podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowych, pod dyrekcją Pana Wojciecha Bardowskiego, wyłoniono fantastycznych młodych laureatów. Pierwszą nagrodę zdobyła Konstancja Molewska, drugą Jakub Kołodziej, trzecią natomiast Monika Andrzejewska. Wyróżnienia otrzymali: Karolina Czarkowska, Patrycja Florczak oraz Kinga Kisiel. Dobrze, że pieśni i piosenki patriotyczne są chętnie śpiewane przez młodzież. To gwarantuje, że pieśń poniosą dalej. Nad całością wydarzenia czuwał Związek Piłsudczyków a patroni zostali odznaczeni Złotym Krzyżem Związku. Organizacja festiwalu to wielka, kilkunastomiesięczna praca, ale inwestycja w młodzież jest przecież najważniejsza.
Tekst Andrzej Łada
Foto Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.