Edukacyjna Wartość Dodana EWD 2010-2019

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
(Kościuszki 36, 07-300 Ostrów Mazowiecka)

Edukacyjna Wartość Dodana – wykres szkoły w latach 2010 – 2019