Dzień Szkoły bez Przemocy 5 czerwca 2019

W dniu 5 czerwca obchodziliśmy Dzień Szkoły Bez Przemocy. W ramach kampanii „Bezpieczna Szkoła” poruszyliśmy takie kwestie jak: agresja, przemoc psychiczna, fizyczna, cyberprzemoc i terroryzm. Swoją obecnością w tym ważnym przedsięwzięciu zaszczycili nas: pan Józef Rostkowski wicestarosta Powiatu Ostrowskiego, pani Jolanta Ugniewska Sekretarz Powiatu Ostrowskiego, pan Radosław Nowak z Wydziału Promocji, Rozwoju Powiatu i Oświaty, pan Robert Krajewski – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej, pan podkom. Andrzej Damięcki – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, pani Marzena Laszczkowska – rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.
Gości przywitał pan Waldemar Bartosik – dyrektor szkoły, który podsumował całoroczną działalność na rzecz walki z różnymi przejawami przemocy.

Prelegentami tej kampanii byli: pani Bożena Cęcelewska- Bielecka – psycholog szkolny Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, która omówiła rodzaje agresji psychicznej i fizycznej. Pan Łukasz Kuliś- sierżant sztabowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, który mówił o konsekwencjach prawnych dotyczących przemocy i cyberprzemocy oraz pani Magdalena Konrad – opiekun Samorządu Uczniowskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, która omówiła zjawisko cyberprzemocy, hejtu, stalkingu w wykładzie p.t „Cyberprzemoc – czy jesteś pewien swojego bezpieczeństwa w sieci ?”

Tego dnia został poruszony tez bardzo ważny temat, jakim jest terroryzm w szkole. O tym, co zrobić, jak się zachować, gdzie szukać pomocy, jak powiadomić innych w sytuacji, gdy do szkoły wtargnie napastnik opowiedział sierżant sztabowy Łukasz Kuliś.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem p. Magdaleny Konrad przygotowali 4 krótkie filmy ukazujące zjawisko cyberprzemocy. Ukazywały one różne sytuacje, które z pozoru mogły wydawać się niegroźne. Prześladowanie w sieci, wyśmiewanie, hejtowanie czy też mowa nienawiści to coraz bardziej powszechne zjawiska.

Pan Dyrektor w imieniu swoim i całej społeczności szkolnej podziękował panu Łukaszowi Kulisiowi za współpracę oraz wsparcie w budowaniu systemu bezpieczeństwa w szkole i złożył na jego ręce dyplom z gratulacjami.

Podsumowaniem akcji było wyjście na boisko szkolne, gdzie usłyszeliśmy piosenkę „Możesz wszystko” w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz taniec p.t. „STOP Przemocy”.

Punktem kulminacyjnym było wypuszczenie czerwonych balonów napełnionych helem. Był to znak solidarności, ze wszystkimi szkołami, które w tym dniu, tak jak my świętowali Dzień Szkoły bez Przemocy, przypadający w dniu 5 czerwca.

W tym dniu dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji wzięli udział w szkoleniu p.t. „Terroryzm i inne niebezpieczeństwa w szkole – jak zachować się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu uczniów, nauczycieli i pracowników”.

Tekst : M.K
Foto: J. Ż, W.W