Biblioteka

Biblioteka to serce ❤️ szkoły.
111 lat istnienia naszej Szkoły zobowiązuje.
Nowe książki, w mniejszej lub większej ilości posiada każda biblioteka, ale nie każda ma dokumenty przeszłości, takie jak my.
Do szczególnie cennych należą m.in.:
1. Znaczki z 1919 r.
2. Przydział ziemi obywatelowi X przez Resort Rolnictwa i
Reform Rolnych.
3. Personalausweis (dokument tożsamości)
4. i 5. Karta czytelnicza z 1910 r.
6. Świadectwo dojrzałości Liceum Ogólnokształcącego
tajnego nauczania z 1941 r.
7. Regulamin biblioteki żydowskiej zamieszczony w książce
„Nawracanie Judasza” S. Żeromskiego.

Ponadto w naszych zbiorach znajduje się 764 woluminy wydane do 1945 r. Kilkanaście lat temu zostały wyodrębnione z całego księgozbioru. Dostęp do nich został ograniczony do wypożyczeń prezencyjnych.
Do szczególnie wartościowych należą :
8. „Poezje” Kraszewskiego z 1838 r.(najstarsza książka w
naszych zbiorach).
9. „Kłosy”, czasopismo z 1873 r.
10. Ilustracja przedstawiająca Kopernika z „Kłosów”
11. Skrypty do fizyki, 3 części, opracowane przez
Sianożęckiego (dyrektora Gimnazjum).
12. „Podręcznik do nauki języka łacińskiego”.
13. „Historia powszechna” z 1854 r.
14. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego.
15. Mickiewicz A. „Pierwszy tom poezyj” z 1922.
16. Homer „Iliada”.
17. Gaugin P. (znany głównie jako malarz) „Noa Noa”.
18. Lenartowicz T. „Bitwa Racławicka”
19. Potemkowska W. (nauczycielka j. polskiego przed wojną
w ostrowskim gimnazjum )”Wielki Warszawa”, 1939 r.
20. „Harcerski Zew Kresowy”, 1935r.
21. „Na tropie” z 1934r.
22. „Powieść i nowela”, 1930 r.