Akcja Żonkile – podsumowanie i podziękowanie.

„Musiałem […] przezwyciężyć wewnętrzne opory i strachy, od których trudno było się uwolnić. […] Tym, którzy chcieli słuchać, dziękuję.”

Słowa, które napisał ocalony z Zagłady Michał Głowiński w komentarzu do wspomnieniowej prozy pod tytułem „Czarne sezony”, przypominają o kluczowej roli pamięci dla ciągłości narracji,

w której wszyscy żyjemy.

Funkcją pamięci staje się powrót do wydarzeń minionych, spojrzenie na nie poprzez perspektywę czasu teraźniejszego.

Akcja „Żonkile” szczególnie unaocznia ten wysiłek.

Łączy w związku z czasem i ponad czasem pokolenia tych, którzy nie godzą się na obojętność, niewiedzę, niepamięć.

Dyplom dokumentuje (w tym roku – wirtualny) udział społeczności Koperniczka w kolejnej edycji tego przedsięwzięcia.

Iza Hryń