9.10.2017r. – zmarł prof. Andrzej Szujecki, leśnik, entomolog, absolwent naszego LO

Wczoraj zmarł prof. Andrzej Szujecki, leśnik, entomolog, absolwent naszego LO.
Informacja pochodzi od dr hab. Tomasza Mokrzyckiego, pracownika Wydziału Leśnego SGGW.
Damian Piekarski

Prof. dr hab. Andrzej Jerzy Szujecki był wybitnym naukowcem, którego dorobek znacząco przyczynił się do rozwoju nauk leśnych. Osiągnął rzadko spotykany sukces uczonego, którego wyniki badań, studiów i przemyśleń zostały na tak dużą skalę wdrożone do praktyki i zapoczątkowały przełom w polityce leśnej kraju. Leśnictwo polskie rozwijające się zgodnie z Jego wizją wysunęło Polskę na czoło krajów doskonalących swą politykę leśną.

Studia wyższe kończył na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 1953 r. W 1962 r., Rada Wydziału Leśnego SGGW nadała Mu stopień doktora nauk leśnych, a w 1966 r. stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1974 r., a profesora zwyczajnego nauk leśnych w 1980 r.

Biografia prof. dr hab. Andrzeja Szujeckiego

2 czerwca 2009 – spotkanie z absolwentem prof. Andrzejem Szujeckim