22 listopada 2017 r. (środa) godz. 16.30 – wywiadówka śródokresowa

W dniu 22 listopada (środa) o godz. 16:30 odbędzie się  wywiadówka śródokresowa dla rodziców uczniów klas I, II i III.  Nie ma zebrania ogólnego.

Spotkanie wychowawców z rodzicami odbędzie w następujących salach:

1 a – s.6                                              2 a – s.43

1 b – s.31                                            2 b – s.30

1 c – s.27                                            2 c – s.49

1 d – s.9                                              2 d –s.41

1 e – s.38                                            2 e – s.29

1 f – s.7                                               2 f – s.48

1 g – s.28                                            2 g – s.33

1 h – s.8                                              2 h – s.25

 

                              3 a – s.2

                              3 b –s.28

                              3 c – s.24

                              3 d – s.9

                              3 e – s.42

                              3 f – s.26

                              3 g – s.8

                              3 h – s.39

Małgorzata Wiercińska