13 lutego (środa) godz. 16:15 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I i II

– godz. 16:15 – spotkanie ogólne dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów na sali gimnastycznej

– spotkanie z psychologiem – prelekcja na temat „Depresja, samouszkodzenia – czy problem może dotyczyć mojego dziecka?”

– godz. 17:00 – spotkanie z wychowawcami

 Kl. 2e – s. 38
Kl. 2b – s. 31Kl. 2f – s. 7
Kl. 2c – s. 6Kl. 2g – s. 28
Kl. 2d – s. 29Kl. 2h – s. 8
Kl. 1a – s. 26Kl. 1e – s. 43
Kl. 1b – s. 9Kl. 1f – s. 24
Kl. 1c – s. 25Kl. 1g – s. 42
Kl. 1d – s. 27Kl. 1h – s. 33