17 października 2018 r. - szczęśliwy nr: 34, Im: Małgorzaty, Wiktora